Van welke behandelmethoden maak ik gebruik?

Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de 'gekleurde bril' waardoor hij de dingen ziet. Wie leert deze negatieve gedachtes anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag veranderen.
Cognitieve gedragstherapie is één van de meest toegepaste behandelvormen in Nederland. Het is een kortdurende, gestructureerde therapievorm die op het heden en de toekomst is gericht. Het verhaal van de cliënt is van belang. Samen met de therapeut dient u te ontdekken hoe de 'foute' denkgewoonte is ontstaan. 
 

Schematherapie

Schematherapie is een vorm van psychotherapie die je helpt om de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht. Je leert jezelf zodanig te veranderen dat je je beter gaat voelen en beter voor jezelf kunt zorgen en opkomen. Je leert voelen wat je behoeftes zijn en hoe op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor verandert niet alleen je gedrag, maar ook je gedachten en gevoelens.
 

Voice Dialogue (VD)

Voice Dialogue is een manier om met jezelf in gesprek te komen. Volgens de opvattingen van VD zijn er verschillende deelpersonen/subpersonen in ieder mens aanwezig. Je kunt die deelpersonen ontdekken en je kunt er mee in gesprek gaan. Deze deelpersoonlijkheden opereren als op zichzelfstaande personen: ieder met een eigen wil, gedachten, gevoelens, wensen en een eigen bewustzijn.

Wij zijn ons meestal niet bewust van deze verschillende "ikken", omdat wij denken te leven vanuit één ik, dat bewust handelend kan optreden en vrije keuzes kan maken. In Voice Dialogue wordt dat het ego genoemd, daarmee wordt de 'uitvoerende' functie in ons bedoeld. Het ego is echter vaak geïdentificeerd met één van onze deelpersoonlijkheden (in Voice Dialogue het "primary self" genoemd). Door deze identificatie is het 'primary self' dan niet de vrije coördinerende instantie, maar is het gebonden aan de energie van een deelpersoon. De mogelijkheid tot een vrije keuze of bewust handelen is dan geblokkeerd. Subpersonen ontdekken, betekent bewust worden en bewuster sturing geven aan je leven.


Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR)

EMDR is in 1989 ontwikkeld om traumatische gebeurtenissen te verwerken. Inmiddels is er steeds meer wetenschappelijke ondersteuning dat EMDR ook goed ingezet kan worden bij andere problemen en klachten, zoals bijvoorbeeld angststoornissen, de gevolgen van meervoudige traumatisering en chronische pijn. Ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR als onderdeel van de behandeling worden toegepast.
 
 
psycholoog in den haag
NAAM
  • Psycholoog
  • Afspraak op korte termijn
  • Vergoedingen mogelijk
Vraag of interesse?

U kunt altijd vrijblijvend contact met mij opnemen. Ik hoor graag van u!

Ik ben lid van:
Logo NIP psycholoog geregistreerd bij NFG
Deel mijn site: